д-р Стефан Радев

ЧЛЕН НА УС

Опит

Д-р Стефан Радев е юрист по образование. Заема длъжността главен юрисконсулт в „Акедемика 2011“ ЕАД (2016-2020 г.), адвокатски сътрудник в адвокатско дружество „Бозукова, Моллова и съдружници“ (2008-2016 г.) и старши експерт „Външни наематели“ към поделение „Студентски столове и общежития“ на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Образование

Д-р Радев завършва специалностите „Право“ и „Енергиен бизнес“ и е доктор по административно право и процес в УНСС. Той има дългогодишна преподавателска дейност, като изнася семинарни занятия по дисциплини от областта на правото в Академията на МВР (2013-2018 г.), Технически университет – София (2017-2020 г.) и УНСС.