д-р Иван Начев

Председател
Имейл
i.nachev@bgfi.bg

Опит

Д-р Иван Начев заема управленски и експертни позиции във водещи български компании, които са част от филмовата, телевизионната, музикалната индустрии. Той е и консултант на свободна практика в областта на интелектуалната собственост.

Преподава дисциплини от областта на интелектуалната собственост в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) от 2015 г. насам. Автор е на редица публикации, свързани с интелектуалната собственост и филмовата индустрия и участва в реализацията на академични научно-изследователски проекти.

Образование

Д-р Начев завършва и трите си образователни степени – бакалавър, магистър и доктор –в УНСС като специализацията му е Интелектуална собственост. Темата на дисертационния му труд е „Управление на интелектуалната собственост във филмовия бизнес“.