Искрен Константинов

СЕКРЕТАР
Имейл
i.konstantinov@bgfi.bg

Опит

Г-н Искрен Константинов е експерт по научноизследователска дейност и мениджър трансфер на технологии в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София. Освен научноизследователската дейност на ИИСТТ, подпомага комуникацията и сътрудничеството на Института на национално и международно ниво с организации, между които Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост, Патентно ведомство на Република България и други.

Младши експерт в Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта към 43-то Народно събрание на Република България.

Образование

Г-н Константинов завършва специалности „Международни отношения“ и „Бизнес администрация“ в УНСС. Докторант към Катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС.