Димитър Дерелиев

ЧЛЕН НА УС

Опит

Г-н Димитър Дерелиев е автор на повече от 40 документални филма, между които „Неонови приказки“, „Черна хроника“, „Летящи чинии над село Ключ“, „Няколко епизода из живота на Леон Даниел“ и други. Редактор е на повече от 100 документални филма и консултант на редица български и чуждестранни игрални филми.

Г-н Дерелиев е основател на Националния филмов център и негов директор в периодите 1991-1999 г. и 2002-2003 г..Бил е председател на дружество „Филмаутор“ (2000-2001 г.), национален представител в програма „Медия“ (2002-2003 г.), бивш заместник-министър на културата, член на Съвета на директорите на „Ню Бояна Филм“ (2006-2009 г., 2011-2018 г.). Член е на Българската асоциация на филмовите, телевизионни и радио сценаристи –БАФТРС.

Образование

Г-н Дерелиев завършва „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София и специализира „Електронни медии“ в Лондон.