Г-н Искрен Константинов е експерт по научноизследователска дейност и мениджър трансфер на технологии в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на...

Прочети повече