предлагаме ви

Нашите услуги

БГФИ работи за развитието на българската филмова индустрия чрез инициативи за подобряване на стратегиите и политики в областта, усъвършенстване на инфраструктурата, предоставяне на възможности за развитието и професионалната реализация на млади таланти в сферата на филмовата индустрия.

Консултиране в сферата на филмовата индустрия

Проекти и бюджети за производство и разпространение на филми

Консултиране по Закона за авторското право и сродните му права

Изготвяне на документи за обезпечаване на продукцията

Консултиране в сферата на филмовата индустрия;

С нашата експертиза, практически и академичен опит в областта на филмовата индустрия, ние можем да спомогнем за реализацията на Вашите филмови проекти. Може да разчитате на нас за:

  • Оценка на готовност за проектна реализация;
  • Изготвяне на постановъчен план, календарно-снимачен план
  • Драматургична консултация с режисьори и продуценти;
  • Консултиране за проекти, които имат нужда от оптимизация на разходите;
  • Информация по отношение на потенциални източници на финансиране на Вашия филм.
закон-консултации
Проекти-и-бюджети

Оформяне на проекти и бюджети за производство и разпространение на филми

Оформяне на проектна документация за кандидатстване пред национални и международни, държавни и публични организации в сектора. Изготвяне на продуцентска експликация и на режисьорска експликация.

Осъществяване на контакти с дистрибутори и цялостно консултиране в процеса по международна реализация на филма.

Консултиране по Закона за авторското право и сродните му права

Предоставяне на консултации за уреждане на права на автори на аудиовизуалното произведение, на автори на произведения, които са включени в аудиовизуалното произведение, на носителите на права сродни на авторското.

Уреждане на взаимоотношения с всички правоносители при изплащане на възнаграждения (при последващо използване).

Консултации
изготвяне-на-документи

Изготвяне на документи за обезпечаване на продукцията

Изготвяне на бланкови договори с различните правоносители. Изготвяне на бланкови договори с лица ангажирани в процесите по създаването на филма. Създаване и прилагане на политика за опазване на информацията.

Създаване и прилагане на политика за създаването, закрилата и използването на интелектуална собственост в дружеството.