about_01-1
about_01-4
МИСИЯ

За филмовата индустрия в България

Нашата мисия е развитието на филмовата индустрия в Република България, опазването на културно-историческото наследство на сектора, предаването на традициите във филмопроизводството на следващите поколения, осигуряването на възможности за реализация на талантливи лица в индустрията, както и популяризиране на българските културни продукти, чрез осъществяване на устойчиви и ефективни взаимоотношения с държавата, местните власти, академичната общност и бизнеса.

Мисия

Нашата мисия е развитието на филмовата индустрия в Република България, опазването на културно-историческото наследство на сектора.

Визия

Нашата визия е отключване на потенциала на българската филмова индустрия и повишаване на разпознаваемостта на нейните продукти във и извън България.

Управителен съвет

Контролен съвет

Експертен съвет

Секретар