Mеморандум за сътрудничество с Националната академия за театрално и филмово изкуство

Българският филмов институт подписа меморандум за сътрудничество с Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ (НАТФИЗ). Двете страни се споразумяха да фокусират усилията си в дейности спомагащи развитието на творческите индустрии в България и в частност българската филмова индустрия.

Сред приоритети, които си поставят са засилване на връзката Академия – Бизнес, оптимизиране на обучението на кадри в областта на филмовата индустрия, трансфера на технологии с цел модернизация на сектора, разпространение на знанията за закрилата, управлението и защитата на правата на интелектуална собственост върху културни продукти.

НАТФИЗ е първото българско висше училище в областта на сценичните и екранни изкуства. От създаването си през 1948 г. до днес Академията е единственото учебно заведение в България с такъв специализиран предмет на дейност.