Меморандум за сътрудничество с Българския филмов институт

Българският филмов институт и Университетът за национално и световно стопанство сключиха меморандум за сътрудничество. Председателят на Управителния съвет на Българския филмов институт (БГФИ) д-р Иван Начев и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и подписаха меморандума.

„Целта на филмовия институт беше утвърдени имена в индустрията да направят промяна, а тази промяна трябва да започне от младите хора. Те трябва да видят, че тази индустрия е достъпна за тях и тук има много силни връзки с икономиката, туризма. Смятаме, че имаме капацитета да покрием всички приоритети и да дадем експертно становище по въпроси свързани с филмовата индустрия, от които студентите могат да се възползват“, коментира д-р Начев, който е възпитаник на нашия университет и зам.-директор по научноизследователската дейност на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ).

„Нашите цели и приоритети са точно такива – работа с организации, които могат да бъдат полезни на университета и на студентите. Когато има добра комуникация могат да се отворят много нови възможности. Ако трябва да трансформирам това споразумение с икономически термини, то киното е инвестиция, а ние можем да съдействаме с бизнес модели“, подчерта проф. Димитров.

„Културното и материалното са взаимосвързани. Киното е много въздействащ инструмент, както на млади, така и на възрастни хора и това засилва нашите амбиции като необходимост за държавата“, сподели г-н Владислав Карамфилов, член на БГФИ.

Ректорът получи поздравителен адрес от името на проф. Венец Димитров, съучредител и член на Експертния съвет на БГФИ. „Общите ни цели и стремежи за развитие на българската икономика и за реализацията на младите на пазара на труда предопределят нашето партньорство. В своята дейност ние имаме и ще имаме нужда от доказан, опитен и непримирим партньор, какъвто несъмнено е УНСС, и с чиито знания и опит всяко едно начинание би се увенчало с успех“, гласи поздравителният адрес.

В целите на споразумението е посочено, че страните ще си взаимодействат за засилване на връзката академия-бизнес, трансфер на технологии с цел модернизация на българската филмова, анимационна и телевизионна индустрия, разпространение на знания за закрила, управление и защита на правата на интелектуална собственост върху културни продукти и оптимизиране на обучението на кадри.

На подписването на споразумението присъстваха също проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Виолета Цакова, член на БГФИ и бивш дългогодишен преподавател по интелектуална собственост в УНСС, гл. ас. д-р Димитрина Папагалска от катедра “Интелектуална собственост и технологичен трансфер”, в.и.д. научен секретар и координатор на споразумението на страна на УНСС и Искрен Константинов, секретар на БГФИ.