Станете наши партньори

БГФИ работи за установяване на ефективни партньорства с български и международни организации и стимулиране на диалога между всички заинтересовани страни с цел развитие на българската филмовата индустрия.