кои сме ние

Устойчива и развита филмова индустрия

БГФИ работи за развитието на българската филмова индустрия чрез инициативи за подобряване на стратегиите и политики в областта, усъвършенстване на инфраструктурата, предоставяне на възможности за развитието и професионалната реализация на млади таланти в сферата на филмовата индустрия.

image-header-about-us
да работим заедно!

Решенията за вашите организации

С нашата експертиза, практически и академичен опит в областта на филмовата индустрия, ние можем да спомогнем за реализацията на Вашите филмови проекти. 

Консултации

Може да разчитате на нас за:

Оценка на готовност за проектна реализация; Изготвяне на постановъчен план, календарно-снимачен план; Драматургична консултация ...

Проекти и бюджети

Оформяне на проектна документация за кандидатстване пред национални и международни, държавни и публични организации в сектора.

Изготвяне на документи

Изготвяне на бланкови договори с различните правоносители. Изготвяне на бланкови договори с лица ангажирани в процесите по създаването на филма.

Мисията ни

Развитие на филмовата индустрия в Република България

Ние се стремим да подобрим условията за създаване на филми и други аудио-визуални произведения у нас, чрез:

Създаване и прилагане на устойчиви политки за сектора.

Развитие на таланти и кариерна ориентация.

Осъществяване на устойчиви и ефективни взаимоотношения между всички участници в индустрията.

Стратегия

Основните ни цели

Стратегии и политики

Изготвяне, предлагане и подпомагане внедряването на дългосрочни национални стратегии.

Академия-Бизнес

Създаване на устойчиви партньорства, за да се подпомогне реализацията на кадри във филмовата индустрия.

Насърчаване на предприемачеството

Иницииране на дейности за  внедряване на добри практики за финансиране на филмовия сектор.

Съхранение на традициите

Опазване и развитие на културно-историческото наследство в сектора на филмовата индустрия в Република България на регионално, национално и международно равнище.

image-layers-3-01-1
image-layers-4-03
image-layers-4-04
section-bg-11
image-layers-3-06

Популяризиране на България

Популяризиране на Република България като атрактивна дестинация за заснемане на филмови продукции, изтъквайки географски, културни и исторически дадености.

Устойчиви сътрудничества

Създаване на механизъм за защита на интересите на сектора в партньорство с държавни и публични организации.

Подпомагане на филмови проекти

Подпомагане, чрез консултиране и/или друг приложим метод, на български филмови проекти, професионалисти и таланти в сектора.

Модернизация

Подпомагане на процеса по модернизация на българската филмова индустрия, чрез представянето на нови производствени техники.

Vector-Smart-Object20
Vector-Smart-Object24
Vector-Smart-Object25
Vector-Smart-Object21
Vector-Smart-Object26
Визия

Отключване на потенциала

Нашата визия е отключване на потенциала на българската филмова индустрия и повишаване на разпознаваемостта на нейните продукти във и извън България.

Партньори

Работете с нас

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Новини и бъдещи инциативи